Reč organizatora


Vizija Beogradskih dana inženjera jeste okruženje u kome će inženjerske vrednosti dostići poziciju koja im pripada. Koristeći naš entuzijazam i energiju, pokušavamo to da ostvarimo tako što mladim inženjerima pružamo priliku da se takmiče, učestvuju na treninzima i radionicama i stupe u kontakt sa vodećim stručnjacima.

Janko Krstić,
Glavni organizator 2014


Upustila sam se u avanturu organizovanja "Beogradskih dana inženjera" prevashodno zbog verovanja da ovaj projekat ima neverovatan potencijal, kao i da direktno pomaže u stvaranju budućih inženjera i promovisanju svih kvaliteta koje jedan inženjer poseduje. Kao koordinator za odnose sa kompanijama očekujem da će kompanije uvideti baš ono što i jeste poruka našeg projekta: Probudi kreativnost, upoznaj budućnost, budi uspešan.

Teodora Pavlović,
FR koordinator 2014


Kroz ovaj projekat želimo da naše ciljne grupe počev od studenata, preko Univerziteta, medija, kompanija prepoznaju značaj istog i vrednuju entuzijazam studenata koji učestvuju u njegovoj realizaciji. Kao PR koordinator ovogodišnjih Dana inženjera, kolegama bih poručila da ne propuste priliku da usavrše i primene svoja znanja i veštine, dokažu da su timski igrači i pripreme se za buduće radno okruženje.

Aleksandra Gospavić,
PR koordinator 2014


Studenti u našem obrazovnom sistemu ne dobijaju dovoljno prilika da se oprobaju u praksi pre nego što steknu diplomu. Tokom Beogradskih dana inženjera trudimo se da na jedinstven način iskuse praktičan rad kroz mogućnost pohađanja radionica, učestvovanjem u takmičenju gde se kroz timski rad rešavaju praktični problemi, i kroz povezivanje sa drugim mladim inženjerima stvaraju mrežu ljudi sličnih sebi usmerenih na jedan isti cilj - lični napredak i usavršavanje.

Dragana Ivetić,
Topic koordinator 2014


Studenti će se kroz učešće u takmičarskom delu susretati sa novim izazovima koje treba da reše kao tim, težeći ka ostvarenju zajedničkog cilja. Sticanje iskustva kroz rad u timu, upravo predstavlja pripremu za ono što ih očekuje u daljem, profesionalnom životu.

Predrag Majstorović,
Logističar 2014