Kontakt


Organizacioni tim EBEC Beograda 2019

Nevena

NEVENA TASIĆ

Glavni organizator

     Mašinski fakultet

    +381 (0)65 525 03 92

NEVENA TASIĆ

Glavni organizator

     Mašinski fakultet

    +381 (0)65 525 03 92

NEDA TRIVIĆ

Koordinator takmičenja

     Farmaceutski fakultet

    +381 (0)64 905 37 18

Neda

NEDA TRIVIĆ

Koordinator takmičenja

     Farmaceutski fakultet

    +381 (0)64 905 37 18

Katarina

KATARINA REDŽIĆ

Koordinator za odnose sa javnošću

     Fakultet organizacionih nauka

    +381 (0)64 571 62 74

KATARINA REDŽIĆ

Koordinator za odnose sa javnošću

     Fakultet organizacionih nauka

    +381 (0)64 571 62 74

ANĐELA LJILJAK

Koordinator za korporativnu saradnju

     Tehnološko-metalurški fakultet

    +381 (0)64 148 95 64

Anđela

ANĐELA LJILJAK

Koordinator za korporativnu saradnju

     Tehnološko-metalurški fakultet

    +381 (0)64 148 95 64

Đorđe

ĐORĐE DEDAJIĆ

Koordinator za logistiku

     Građevinski fakultet

    +381 (0)63 525 092

ĐORĐE DEDAJIĆ

Koordinator za logistiku

     Građevinski fakultet

    +381 (0)63 525 092