FAQ

● Ko se može prijaviti za učestvovanje na takmičenju EBEC?

Takmičenje je namenjeno svim studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Za takmičenje se ne mogu prijaviti sadašnji ili bivši članovi Udruženja studenata tehnike Evrope – Beograd (BEST Beograd).


● Ko može prisustvovati Sajmu inovacija?

Sajam inovacija je otvoren za sve zainteresovane. Sajam je bio održan 24. marta na Mašinskom fakultetu. 


● Ko može prisustvovati radionicama?

Radionice i treninzi su namenjeni isključivo takmičarima.


● Koliko članova može imati jedan tim?

Timovi se sastoje od 4 člana.


● Da li su moguće individualne prijave?

Moguće je prijaviti se individualno, ali i sa nepotpunim timom (dva ili tri člana tima). U tom slučaju, organizatori će sastaviti timove od po 4 člana.


● Da li je dozvoljeno korišćenje interneta tokom takmičenja?

Korišćenje interneta je dozvoljeno u kategoriji Innovative Design. Korišćenje interneta na laptop računaru je dozvoljeno u kategoriji Case Study isključivo u istraživačke svrhe.


● Da li je potrebno doneti svoj laptop za takmičenje u kateogoriji Case Study?

Da, potrebno je poneti svoj laptop. Svaki tim može koristiti najviše dva laptopa tokom takmičenja u kategodiji Inovativni dizajn, a 4 u kategoriji Studija slučaja


● Da li je dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona?

Korišćenje telefona je zabranjeno u obe kategorije. Pre početka takmičenja potrebno je da takmičari odlože svoje mobilne telefone.


● Da li je potrebno predznanje za učestvovanje na takmičenju?

Nije potrebno. Samo kreativnost i motivisanost.


● Da li je neophodno ostaviti svoj CV?

Da, prilikom slanja prijave, neophodno je ostaviti svoj CV. Nakon projekta, svi CV-jevi će biti prosleđeni kompanijama pokroviteljima.