Schedule

Activites during Belgrade Days of Engineers

24. Mart

10 – 11h     | Svečano otvaranje

11:30 -13h | Predstavljanje kompanija NIS i SBT

13 – 14h    | Predstavljanje učesnika Sajma inovacija

14- 16h     | Sajam inovacija u holu fakulteta

25. Mart

12 – 15:30h | Edukativne radionice

26. Mart

10- 20h | Studija slučaja

27. Mart

10 – 20h Inovativni dizajn