Schedule

Activites during Belgrade Days of Engineers

6. April

     | Svečano otvaranje

     | Predstavljanje kompanija 

     | Predstavljanje učesnika Sajma inovacija

     | Sajam inovacija

7. April

    | Edukativne radionice

8. April

    | Studija slučaja

9. April

    | Inovativni dizajn